Doblete pel Jordi a les Lligues de Flames of War!

Felicitem al Jordi Serra, soci del Club Torre de Daus per la seva victòria a la XIV LLIGA CATALANA de FOW al bàndol de l’eix!

Aquesta lliga es realitza a la botiga Central de Jocs de Barcelona.

Participants a la Lliga.