Normativa Lliga


Normativa de la Lliga de Blood Bowl 2021/2022
 
           

Reglament

S’utilitzarà el manual 2020 de GW.
Estaran permesos els incentius de la Death Zone.
Dels anteriors queden prohibits:
-L’estrella Morg ‘n’ Thorg.
-L’incentiu de mercenaris.
-L’incentiu de gegant.
No s’aplicarà la regla de procediment il·legal.
No es jugarà amb temps.
Es permet l’ús de qualsevol marca de daus, mentre no portin a confusió a l’entrenador rival.
Qualsevol entrenador pot demanar jugar amb els mateixos daus que el seu rival en qualsevol moment del partit.

Regla Marca culoduro!: Al finalitzar l’activació d’un jugador amb posesió de la pilota que no marqui el touchdown podent fer-ho sense haver de tirar cap dau, el seu entrenador haurà de llençar un dau. Amb un resultat d’un 1 els fans embogiràn i llençaran una pedrada al jugador. Aquest caurà al terra havent de realitzar una tirada d’armadura i procedir de la forma habitual. El jugador perdrà la pilota i es produirà un canvi de torn.
Si al cedir voluntariament el canvi de torn l’entrenador no ha activat un jugador que es trobi en la situació anterior haurà de realitzar la mateixa tirada.


       

Fase regular

La lliga serà separada en conferències en funció del nombre de jugadors. Cada una d’aquestes regulada per un dels comissaris.

Es disposarà del mes natural per a jugar cada aparellament. En cas que un dels jugadors no es presenti es podrà discutir amb el comissari si es tracta d’un no presentat. En aquest cas es tractaria com una concessió.

En cas de mutu acord es pot prolongar la jornada fins al dia 7 del mes següent. En aquest dia si el partit no ha estat jugat es contarà com perdut per als dos jugadors.

Play offs

El mode de classificació es realitzarà un cop conegudes les conferències.

Equips

Queden permesos els equips del manual de BB 2020, Teams of Legend i NAF.

Es disposarà d’1000000 per a iniciar l’equip.

En qualsevol moment de la competició es pot reiniciar l’equip mantenint-ne la mateixa raça durant tota la lliga.

Es podrà utilitzar qualsevol marca de miniatures, tanmateix els jugadors han de quedar diferenciats per a poder ser identificats per als dos entrenadors.

Les miniatures hauran d’anar degudament numerades.

Coordinació partits

Es pot usar qualsevol mitjà per comunicar-se entre jugadors i comissaris. Es passarà en disposició un grup per a cada conferència. Es prega usar els grups oficials i la comunicació amb el comissari assignat a cada grup.

El lloc oficial per als partits és la seu de La Torre De Daus. Tanmateix es podrà jugar a qualsevol altre lloc. Recordar als no socis que s’ha de verificar si algun soci pot obrir la porta.

S’utilitzarà la plataforma de joc Tourplay: https://tourplay.net/es . Inscriure’s es gratuït. Posteriorment posarem a la vostra disposició ajudes i indicacions per al seu ús.

Preu

-Socis: 10 euros.

-No socis: 15 euros.

Premis

A sorteig i per classificació.

Es valoraran en funció de la recaptació obtinguda, ajustant-la a aquesta.

Procediments il·legals

Qualsevol entrenador que falti a dos partits sense una bona justificació serà expulsat automàticament de la lliga.

Si un entrenador és enxampat fent trampes perdrà automàticament el partit. No tindrà MVP. L’entrenador rival rebrà Touchdowns fins a superar per dos a l’amonestat. Els assignarà als jugadors que vulgui. Es prega discutir aquestes circumstàncies amb els comissaris. A la segona vegada s’expulsarà l’entrenador de la lliga.

Qualsevol altre comportament no esportiu serà valorat per a l’expulsió.

Si un jugador és expulsat de la lliga no recuperarà el preu de la inscripció i es valorarà la seva inscripció per a la següent.