Finalitza la primera lliga Saga Màgia!

Després de sis mesos de partides en la primera lliga Saga al club ha finalitzat amb la victòria pel Sergio i pel Jordi als seus respectius grups de lliga. Agraim la donació del Juanma d’Alpha Ares d’unes regles pels obsequis.

Obsequis pels participants

Un cop finalitzada hem iniciat l’organització d’una nova lliga per SAGA, en aquesta ocasió amb el llibre de SAGA VIKINGS. 7 jugadors amb bandes diferents es disputaran la victòria a la nova lliga:

Bandes presents:
– Vikings
– Normands
– Anglodanesos
– Anglosaxons
– Escots
– Irlandesos
– Galesos

Més demos de SAGA!