El sistema Todaus

Hem de purgar-los de les estrelles abans que ens facin el mateix.

-Capellà Cassius, Mestre de la Santedat dels Ultramarines

Presentació

Sistema situat al sector Thramas, a l’Ultima Segmentum. Conquerit durant la Gran Croada, va ser objectiu d’una campanya de genocidi per part dels Night Lords, la qual cosa va provocar que fos declarat perdita per Lion El’Johnson en 009.M31.

Tanmateix, recentment l’Imperium, per via de l’Inquisidor Zartarn, ha renovat l’interès per aquesta part del sector, poc afectada en el passat per les penúries de l’Heretgia d’Horus. Tanmateix, durant els anys de desconnexió va romandre-hi una població humana i va desenvolupar una creixent població xenos.

Planetes del sistema Todaus:

Els territoris marcats en negreta contenen una base inicial. Els territoris en color vermell contenen ciutats (o equivalents).

Manheim (1 territori)

Món paradís. Aquest petit món ha conservat població humana que viu en un estat poc avançat tecnològicament però lliure d’ingerències externes. Té altes temperatures i està majoritàriament cobert per oceans, excepte per un gran continent i unes poques illes. Només conté un territori conquistable: Manheim.

Dauthus (6 territoris)

Món mort. Aquest món de classe delta és totalment estèril, mancat d’atmosfera, ecosistema i vida nativa.

A causa d’un exterminatus en l’epoca de la Gran Croada, el nucli es va tornar inestable, fet que va provocar infinitat d’erupcions volcàniques. Durant les èpoques posteriors s’hi va construir una gran estació de recerca (a Mirin), actualment abandonada. Conté els territoris Mirin, Thane, Tarsonis, Letum, Dodsfall i Toyt.

Kurma (4 territoris)

Món miner. Kurma és un antic món miner actualment infestat d’orks. Queden poques poblacions humanes, en constant guerra amb els primitius orks que dominen el planeta. Les dues poblacions es troben en un estat de revolució industrial, amb grans mines i fàbriques d’armes de pólvora, incapaços d’abandonar el planeta i aïllats de l’exterior. Hi ha una gran ciutat (a Kurma), actualment conquerida pels orks. Conté els territoris KurmaYarkanKasoHonu.

Iltirta (17 territoris)

Món feudal. Illirta és un món poblat per humans en l’època de la Gran Croada, però que han revertit a un estat feudal, tot i que guarden algunes relíquies de l’època. És un gran planeta amb moltes grans illes i continents que constitueixen illes-nació. Aquestes illes-nació es troben contínuament en guerra, per la qual cosa les seves gents tenen una gran tradició naval i guerrera. La ciutat més gran del planeta és Athanagia, tot i no trobar-se en l’illa-nació amb més potència militar, i s’ha convertit en un espai de certa neutralitat. Conté els territoris: Athanagia, Indibilis, Mandonius, Bilistages, Hanno, Siltar, Cervaria, Walameris, Lineola, Mullus, Suberte, Orgellis, Tarraca, Templum, Aran, Ruscino i Iesso.

Todaus (32 territoris)

Món industrial. Todaus és un enorme planeta habitat per diferents races, que ha assolit un estat de pau després de milers d’anys de guerra. Actualment conviuen en diferents ciutats, amb una gran majoria humana. S’hi pot trobar T’au, morralians, formosians i tarel·lians, i fins i tot hi ha un assentament demiurg en una les illes (Molot), on tenen un complex miner. És un planeta d’especial interès per a la Inquisició, per aquesta coexistència pacífica entre xenos i humans, que alguns consideren una heretgia. Conté els territoris: Molot, Taavi, Seoirse, Rogiros, Janos, Jakaminen, Pavilis, Kepan, Kaali, Ruvim, Kalev, Kriger, Sicher, Vilaronis, Kissos, Talus, Kyvos, Tarning, Krich, Terem, Kule, Taharn, Volk, Narbe, Krev, Hekur, Melek, Alfur, Askari, Arend, Sawery, Adalward.

Melamar (23 territoris)

Món exodita. Melamar és un antic món eldar aïllat de la resta del sistema i de la seva raça, excepte per alguna visita esporàdica dels Arlequins, a través d’un antic portal a la Teranyina. És un món amb molts recursos naturals i replet de vida salvatge, on els exodites conviuen en harmonia amb la natura. Conté els territoris: Oron, Fawe, Mir, Nose, Mardil, Tiriste, Mahtar, Ohtar, Telume, Vilya, Elen, Etya, Quendil, Nilde, Necel, Fawe, Tolle, Nenar, Ailin, Qualme, Quelesta, Aldar i Yawe.

Ukiuk (16 territoris)

Món gelat. Ukiuk és un món letal situat als límits del sistema, amb temperatures molt per sota de zero. Hi ha poblacions humanes, amb un nivell tecnològic superior al que s’esperaria en aquest sistema, i han aconseguit sobreviure a les dures condicions del planeta, i a les monstruoses criatures que el recorren. També hi ha una base dels T’au, que proveeix els huamans d’equip en un intent d’atreure-les a l’Imperi T’au, cosa que encara no han aconseguit. Conté els territoris: Kayi, Klin, Talini, Shiya, Truyi, Katiyana, Naklin, Hiryla, Allatla, Inniak, Kigut, Naulik, Kamit, Kirnik, Sakki i Siku.