Jordi Serra, guanyador del bàndol de l’Eix a la XIII Lliga Catalana de FOW

Avui ens fem notícia de l’entrega de premis de la XIII Lliga catalana de FOW feta als locals de l’Espiga de les Corts, on el company Jordi Serra, soci del club, ha quedat primer del bàndol de l’eix de la V3.

Felicitats, Jordi de tot el Club Torre de Daus!